Μια εξήγηση της εξέλιξης του δέρματός σας

Στη βιολογία, η εξήγηση ενός φαινομένου είναι πάντα, στην τελευταία ανάλυση, μια εξήγηση της εξέλιξης του χαρακτήρα. Έτσι, το ερώτημα “γιατί όλα τα ζώα γερνούν;” Μπορεί να επαναδιατυπωθεί ως “ποιοι είναι οι μηχανισμοί εξέλιξης που επιβάλλουν σε όλα τα είδη ζώων την κοινή συμπεριφορά της γήρανσης, αν και με χαρακτηριστικά διαφορετικά από είδη σε είδη