Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

Εκτροφή κουνελιών

Σχεδιάζετε να ξεκινήσετε μια επιχείρηση εκτροφής κουνελιών για εμπορική χρήση; Το Άρθρο αυτό  μπορεί να σας βοηθήσει να μάθετε τα βασικά για την έναρξη εκμετάλλευσης κουνελιών ακόμα και στο πίσω μέρος της αυλής σας.
Σκοπός του άρθρου είναι αρχικά να σας ενημερώσει για τις εγκαταστάσεις και τις ανάγκες του εξοπλισμού, καθώς και να σας δώσει διάφορες συμβουλές για τη λειτουργία μιας αγροτικής επιχείρησης εκμετάλλευσης κουνελιών.

Η εκτροφή κουνελιών προϋποθέτει μικρή επένδυση, καθώς χρειάζεται μόνο απλές εγκαταστάσεις και μικρή έκταση γης. Ένα μικρό αγρόκτημα εκτροφής κουνελιών θα
μπορούσε να έχει από 15 μέχρι 100 κουνέλια για τα οποία θα χρειαστεί κεφάλαιο έναρξης και εγκατάστασης μεταξύ 5.000 ευρώ και 10.000 ευρώ. Μόνο από την πώληση του κρέατος των κουνελιών μπορείτε κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της επιχείρησης σας να έχετε μια απόδοση της τάξεως του 45% στην αρχική σας επένδυση.

Για να ξεκινήσετε την εκτροφή κουνελιών, πρέπει να προετοιμάσετε ένα χώρο καλά φωτιζόμενο και αεριζόμενο με συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Συνήθως για την ευκολία καθαρισμού συνιστάται η χρησιμοποίηση μεταλλικών κλουβιών. Εξοπλίστε τα κλουβιά με χοάνη για την παροχή ζωοτροφών, σύστημα ποτίσματος, και ένα ξύλινο κουτί για φωλιά.

Τα κουνέλια χρησιμοποιούνται για το μαλλί, τη γούνα, και το κρέας τους. Χρησιμοποιούνται επίσης από εργαστήρια για δοκιμές πειραμάτων. Το φύλλο τους συνήθως καθορίζει και τον τρόπο χρήσης τους. Σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι σημαντικό, πριν ξεκινήσετε ένα αγρόκτημα εκτροφής κουνελιών, να καθορίσετε σε ποιον θα τα πουλήσετε. Θα είναι σε εστιατόρια, κρεοπωλεία, μεμονωμένοι πελάτες, σχολεία, εργαστήρια, νοσοκομεία ή κτηνοτρόφοι;
Μπορείτε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας σε περιοδικά με θέμα το κυνήγι, καταλόγους γεωργικών ενώσεων περιοδικά αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή να συμμετάσχετε σε εκθέσεις με θέμα τη γεωργία.

Τα κουνέλια για την έναρξη της επιχείρησης σας μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τοπικούς εκτροφείς. Τα μεσαίου μεγέθους κουνέλια ηλικίας 6 έως 7 μηνών μπορούν να γεννήσουν ένα μήνα μετά από την κύηση. Ένα θηλυκό κουνέλι μπορεί να γεννήσει σε ετήσια βάση μέχρι 50 ζωντανά κουνέλια, έχοντας υψηλή περίοδο γονιμότητας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ανά γέννα “παράγουν” κατά μέσο όρο 9 κουνέλια.

Σημαντικές Συμβουλές στην Εκτροφή Κουνελιών

•    Μάθετε από τη γεωργική υπηρεσία τους κανονισμούς που πρέπει να τηρούνται σχετικά με την εκτροφή κουνελιών.
•    Η αναπαραγωγή κουνελιών για τα εργαστήρια απαιτεί ειδική αδειοδότηση και ελεγχόμενες συνθήκες εκτροφής. Για να καλύψεις τις απαιτήσεις του πελάτη πρέπει να προσέξεις το βάρος και την ηλικία των κουνελιών.
•    Εάν σκοπεύετε να πουλήσετε το κρέας κουνελιού, θα πρέπει να σκεφτείτε και το χώρο σφαγής αλλά και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης του κρέατος.
•    Ο έλεγχος θερμοκρασίας είναι σημαντικός για την εκτροφή κουνελιών καθώς τα κουνέλια είναι ευαίσθητα στις ακραίες θερμοκρασίες.
•    Βεβαιωθείτε ότι έχετε σε μια σειρά το ιατρικό ιστορικό για κάθε κουνέλι. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν εκτρέφετε κουνέλια προς πώληση. Οι πιθανοί αγοραστές ενδέχεται να ζητήσουν να τα δουν κατά την πώληση.
•    Τηρείται τη σωστή υγιεινή για την πρόληψη εκδήλωσης κάποιας νόσου στους χώρους του αγροκτήματος που θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι επιζήμια για την επιχείρηση
•    Για να μπορέσετε να κρατήσετε το κόστος έναρξης και εγκατάστασης σε χαμηλά επίπεδα, μπορείτε να προσπαθήσετε να κατασκευάσετε μόνοι σας τις εγκαταστάσεις στέγασης τους.

Πηγή 


Συμπεριφορά και παραγωγή παχυνόμενων κονίκλων σε κελιά με και χωρίς εμπλουτισμό των κλουβιών


Luzi F., Martino P.A., Verga M. 
 
Το σύστημα εκτροφής στα εντατικής εκτροφής κουνέλια είναι να τοποθετούνται τα ζώα σε κλουβιά των δύο θέσεων χωρίς κανέναν εμπλουτισμό του κλουβιού. Το σύστημα προκαλεί stress στα ζώα οφειλόμενο σε ανία. Για να μειωθεί το stress είναι ωφέλιμο να τοποθετείται μέσα στο κλουβί κάποιο αντικείμενο για να το δαγκώνουν. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετηθεί η επίδραση του εμπλουτισμού του περιβάλλοντος (η παρουσία ενός κομματιού ξύλου μέσα στο κλουβί) στη γενική συμπεριφορά και υγεία των παχυνομένων κονίκλων, λ.χ. στην παρουσία τραυματισμών του σώματος κατά τη σφαγή. Το πείραμα έγινε σε μια εμπορική εκτροφή που βρίσκεται στη Βόρεια Ιταλία (περιοχή Piemonte ) κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του έτους 2002. Ο αερισμός και η φωτοπερίοδος ήταν κάτω από φυσικές συνθήκες περιβάλλοντος. Τα ζώα στεγάζονταν σε (12 κλουβιά, 8 ζώα ανά κλουβί) κλουβιά διαστάσεων 50Χ120Χ40 cm (πυκνότητα 0,750 cm 2 ανά ζώο), με ημι-ανοικτό σύστημα αερισμού. Η συμπεριφορά των ζώων καταγραφόταν σε video κατά τη διάρκεια 72 ωρών (24 ώρες για 3 ημέρες) στις 55, 70 και 83 ημέρες της ηλικίας τους. Η καταγραφή αφορούσε σε 48 κονίκλους για κάθε επέμβαση: στις ομάδες με εμπλουτισμό και χωρίς εμπλουτισμό του περιβάλλοντος. Τα ζώα ζυγίζονταν στις 55, 70 και 85 ημέρες. Το σωματικό βάρος και η αύξησή του αξιολογήθηκαν. Ο ημερήσιος ρυθμός ανάπτυξης (49,6±2,7 g vs 46,18±5.6 g ) και το βάρος σφαγής αξιολογήθηκαν (2973.18±34.09 g vs 2834.68±34.45 g , P £0.01) και ήταν βαρύτερα τα ζώα με εμπλουτισμένο το κλουβί από εκείνα χωρίς εμπλουτισμό. Η απόδοση σφάγιου ήταν διαφορετική μεταξύ των δυο ομάδων (62.2 %) και δεν είχαν εμφανιστεί τραυματισμοί στο δέρμα των ζώων και των δυο ομάδων κατά τη σφαγή. Την πρώτη περίοδο (ηλικίας 55 ημερών) τα ζώα με εμπλουτισμένο κλουβί ήταν περισσότερο δραστήρια από εκείνα χωρίς εμπλουτισμό (μάρτυρες). Η συμπεριφορά στο να ξαπλώνουν και να τεντώνονται ήταν σημαντικά χαμηλότερη ( P <0.001 και P <0.05, αντίστοιχα). Επιπλέον, τα ζώα στο εμπλουτισμένο κλουβί έδειξαν τάση για καλύτερη συμπεριφορά κατά τη διατροφή τους, ίσως λόγω υψηλής γενικής δραστηριότητας. Στη δεύτερη περίοδο (ηλικίας 70 ημερών) και στην τρίτη περίοδο (ηλικίας 83 ημερών) τα ζώα στα εμπλουτισμένα κλουβιά έδειξαν εντονότερη διατροφική συμπεριφορά και επίπεδα τυφλοτροφίας ( P <0.05). Στην παρούσα έρευνα τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το να κρεμάσεις ένα κομμάτι ξύλου από την οροφή του κλουβιού στα κουνέλια μπορεί να βελτιώσει τη φυσιολογική τους λειτουργικότητα, να αυξήσει το βάρος του σώματός τους, χωρίς όμως να μειώσει το επίπεδο υγείας τους. Ως αποτέλεσμα, ο εμπλουτισμός του κλουβιού μπορεί να βελτιώσει τη συμπεριφορά και την ευζωία των κουνελιών που διατηρούνται σε κλουβιά.

Πηγή

                  Eυχαριστούμε για την επίσκεψή σου στα ΚΑΛΥΤΕΡΟΤΕΡΑ.
     Μας βοηθάς να συνεχίσουμε, αν κάνεις 1-2 κλικ  στις διαφημίσεις της σελίδας!


Περισσότερες πληροφορίες εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου